صدای آزادی – اعتصاب غذا روز ۲

امروز روز دومی است که گرد هم آمده ایم، اما 40 روز است که از دزدیده شدن رأی ما می گذرد. امروز 38 روز از بازداشت یکی از دوستان نزدیکم، محمدرضا جلایی پور در فرودگاه می گذرد. پرواز تهرانلندن همچنان بدون تأخیر در حال رفت و برگشت است اما آزادی او همچنان به تأخیر افتاده است. امروز، تنها 7 روز دیگر تا چهلم ندا باقی است ولی همچنان صدای ندایش را می شنویم.

امروز، 9 روز است که سهراب را به خاک سپرده اند ولی با چه مصیبتی پیکرش را از این دروغگویانی گرفتند که برای 26 روز می گفتند که او در اوین است، در حالی که او را کشته بودند. اما ستمگران باید بدانند که سهراب همیشه برای ما جاویدان است. امروز ما همچنان نمی دانیم که نام آن جوان 12 ساله ی شهید چیست او برای مزدوران خس و خاشاکی دیگر بود اما او برای تک تک ما ایرانیان برادر یا پسری است که بدون هیچ گناهی کشته شد

. امروز، نام تک تک کسانی که بر طومار پشت سر من به رنگ قرمز نوشته شده اند تا ابد در خاطره هایمان باقی خواهد ماند. امروز سبزپوشان، جان خود را در اولویت دوم و در کنار نامهای سبز روی این طومار قرار دادند تا همه ی ما بتوانیم روزی با آزادی و در کشوری با حکام راستگو زندگی کنیم. امیدوارم که روزی همه با هم در کشور آزاد پرور خود، ایران پیروزی خود را جشن بگیریم.

نمی دانم چند روز از دست گیری پدرم می گذرد، اما روز به روز صدای آزادی خواه او را از میان مردم بیشتر می شنوم. امروز من به تنهایی معنی ندارد، امروز تو خطاب به دیکتاتوران است. امروز ما همه با هم هستیم و دنیا به ما می نگرد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: