فراموش نخواهیم کرد – اعتصاب غذا روز ۳

امروز روز آخر اعتصاب غذای ماست، اما آخرین روز حرکت مردم ایران نیست. روز آخر روزی است که تمام ایرانیان به حقی که انصافاٌ شایسته ی آن هستند، برسند. امروز، ما به خانه می رویم اما هرگز آخرین نگاه های ندا را فراموش نخواهیم کرد. به یاد خواهیم داشت، عکسی را که سهراب و مادرش روی سکویی نشسته بودند در حالی که سهراب شالی سبز بر گردن دارد و مادرش نیز شالی سبز بر سر و در دستانش عکسی از میرحسین موسوی. و مهمتر از همه اشک های همان مادر را بر سر مزار پسرش بعد از 26 روز در به دری و خون دل خوردن.

ما فراموش نخواهیم کرد آنها که در زندان هستند. چه نویسنده هستند یا خبرنگار یا سیاستمدار. احدی را فراموش نخواهیم کرد چه از نسل من باشند و چه از نسل پدر من.

ما فراموش نخواهیم صدای گلوله ی مزدوری را که به طرف کسانی شلیک کرد که به دنبال سنگ می گشت تا بتواند از خود کوچک ترین دفاعی را انجام دهد. ما خس و خاشاک نیستیم. ما مردم ایران هستیم. ما تماشاچی فوتبال نیستیم، ما بازیگران فیلم مستند آزادی خواهی مردم ایران هستیم.

ما فراموش نخواهیم کرد اعتراضات صلح آمیزی را که از صندوق های رأی آغاز شد و چون راهش را بسته دید به کوچه ها و خیابانها رفت و سرانجام به میدان آزادی رسید. می دانم که روزی فرا خواهد رسید که ما آزادی مان را در میدان آزادی جشن خواهیم گرفت.

آنچه در پیش است راه دشواری است که به هیچ عنوان به تنهایی از پس آن بر نخواهیم آمد. ما مسئولیم که هر کدام یک رسانه باشیم. ما مسئولیم اخبار گردهمایی ها و تظاهرات ها را به گوش هموطنان عزیز برسانیم.

اگر شهیدی داریم باید نامشان را در تمام رسانه ها جاودانه کنیم. “ندای هرسهراب” “اشکانما را جاری می کند. ما به خاطر می سپاریم که ما همه با هم هستیم و دنیا به ما می نگرد


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: