نامه سرگشاده دکتر عبادی به خانم پیلای کمیسر عالی‌ حقوق بشر، در خصوص وضعیت آقای عیسی سحر خیز

سرکار خانم پیلای
کمیسر عالیحقوق بشر سازمان ملل متحد
به استحضار می رساند:
موکل اینجانب، آقای عیسی سحر خیز، خبر نگار ایرانیمتعاقب اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران–  در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۲ بدون رعایت تشریفات قانونی دستگیر شد. وی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت تا حدی که منجر به شکستگی دنده و جدا شدن استخوان قسمت چپ سینه و صدمه تاندون شانهچپ و….. شد که مراتب نیز مورد تأیید پزشکان زندان قرار گرفته و در پرونده منعکس است و به علت عدم درمان بموقع و صحیح نقص عضو نیز ایجاد شده است.
نامبرده مدتها بدون حق دسترسی به وکیل و محروم از کلیه حقوق یک زندانی، در سلول انفرادی بسر برده و سر انجام با گذشت بیش از یک سال محاکمه او صورت گرفت. اتهام نامبرده در دادگاه تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام رهبری از طریق انتشار مقالات و انجام مصاحبه بود.
طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسیجمهوری اسلامی : ” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد.”  اما آقای سحر خیز در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته در تیر ماه ۱۳۸۹ محاکمه شد  و از آن تاریخ تا کنون هیچ حکم یا تصمیمی از سوی دادگاه اتخاذ و ابلاغ نشده است.
آقای سحر خیز از مأمورینی که بر خلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران وی را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و هم چنین از مقامات ما فوق آنها از جمله دادستان کلّ کشور ، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مسئولیت قانونی آنها طرح شکایت کرد که تا کنون کوچکترین ترتیب اثری به آن داده نشده است.

کمیسر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
دستگیری آقای عیسی سحر خیز و شیوه رفتار با وی که متاسفانه منجر به نقص عضو وی نیز شده است، نه تنها مغایر با کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر است که حکومت ایران به آنها ملحق شده و متعهد اجرای آن شده است، بلکه مخالف با نص صریح قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایراناز جمله قانون اساسیو قانون آئین دادرسی کیفرینیز می‌‌باشد و از آنجایی که متاسفانه قوه قضائیه ایران ناتوان از اجرای عدالت است، نه تنها به شکایت موکل من رسیدگی نکرده بلکه طرح چنین شکایتی موجب فشار و سختگیریهای بیشتری نیز به وی شده است، از جمله با وجود تاکید پزشکان زندان، با مرخصی استعلاجی وی حتی با تودیع وثیقه، نیز مخالفت می‌‌کنند و در نتیجه اخیرا با تشدید بیماری و آسیب دیدگی ستون فقرات ایشان قادر به راه رفتن نبوده و اجبارا از ویلچر استفاده می‌‌کند.
لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمندم برای حفظ حقوق موکل بهر ترتیب مقتضی اقدامات لازم را مبذول فرمایید و در صورتیکه در آینده فرد یا هیأتی از سوی آن شورا به ایران اعزام گردید، مقرر دارید تا با آقای عیسی سحر خیز حضوراً ملاقات نموده و پروندهٔ او را ملاحظه نمایند و در نهایت این نامه و مستندات آن در پروندهٔ دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط شود تا هنگام ضرورت و اتخاذ تصمیم مورد عنایت قرار گیرد.
                                                                                                                      شیرین عبادی       
                                                                            مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳

رونوشت: آقای بانکی مون ، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد گزارش گر محترم ویژه آزادی بیان ;              گزارش گر محترم  شکنجه ; گزارش گرمحترم وضعیت مدافعان حقوق بشر ;  گروه کار سازمان ملل دربازداشتهای خودسرانه.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: