شنیده ها

شنیده ها حاکی از آن است که رژیم ایران قصد دارد در هنگام ورود کوشنر، وزیر خارجه فرانسه به تهران و یا دقایقی قبل از آن اعلام نماید که سکینه آشتیانی با رضایت شاکی پرونده به 8 تا 10 سال زندان محکوم شده است و سفر کوشنر به تهران در رابطه با جلوگیری از اعدام این شخص را به حمایت فرانسه از احمدی نژاد و سیاست های وی جلوه دهد

طی اخبار رسیده از نیروگاه بوشهر، اتصال این نیروگاه به شبکه سراسری همچنان در ابهام است. این نیروگاه به علت نبودن بخش مهمی از تجهیزات اتصال آن به شبکه سراسری در قرارداد با روسیه همچنان فاقد این تجهیزات بوده و برق آن به شبکه متصل نخواهد شد. ایران ابتدا با بیان یک ماه و سپس 6 ماه آینده، خبر از اتصال برق نیروگاه به شبکه سراسری داده بود که با پیگیری های انجام شده متوجه امتناع روسیه از دادن تجهیزات اتصال به شبکه شدیم.

شنیده ها حاکی از آن است که طی ماه های گذشته تعدادی از کارمندان رهبری با فرار از محل خدمت و متواری شدن به کشور های دیگر اطلاعاتی را نیز با خود برده اند که یکی از این اشخاص مسئول آسانسور آقای خامنه ای بوده است، این آسانسور وی را به زیر زمین و محل امن منتقل می کند. شخص فراری مقداری نقشه و اطلاعات در رابطه با ساختار بخش هایی که مسئولیت آن را بر عهده داشته است را با خود برده است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: